Naziv projekta: PINNA NOBILIS SSMA-19

Kratki opis projekta: Dana 08.03.2021. poduzeće Dubina Inženjering d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „PINNA NOBILIS SSMA-19“ referentna oznaka ugovora KK.01.2.1.02.0176. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedbom projekta razvit će se sidro odnosno proizvod koji je primjenjiv u općim uvjetima morskog dna, za varijabilne karakteristike plovila i valnog polja. Navedeno sidro predstavljat će novitet na globalnom tržištu za ciljne skupine investitora u nautičkom turizmu (morski, riječni i jezerski), nacionalnim parkovima i generalno turizmu kao grani djelatnosti.

Ciljevi projekta: Opći cilj projektnog prijedloga jest povećanje kvalitete usluge u turizmu i pomorskom te riječnom prometu s naglaskom na primjenu održivih tehnologija i očuvanje prirodnih vodnih ekosustava.

Ostvarenju općeg cilja doprinose specifični ciljevi projektnog prijedloga:

a) korištenjem dostupne istraživačke infrastrukture osigurati spoznaje koje će rezultirati novim proizvodom,

b) minimizirati negativan utjecaj po okoliš korištenjem neinvazivnih materijala poput armiranog betona,

c) konvergirati ka minimalnim dimenzijama proizvoda čime se, za razliku od masivnih sidrenih sustava, osigurava minimalan utjecaj na prirodan režim izmjene mase mora i osigurava povoljno stanje mora u lukama i lokacijama za privez plovila,

d) razviti pouzdan proizvod za sidrenje plovila u uvjetima dominantnog vanjskog djelovanja uzrokovanog valnim poljem i/ili strujanjem mora/rijeke.

Očekivani rezultati projekta:

Rezultat provedbe projekta odnosno istraživanja primarno je proizvod, sidro koje je u pogledu primjene prilagođeno za ugradnju i korištenje u različitim uvjetima morskog dna s tehnologijom ugradnje istog.


Ukupna vrijednost projekta: 503.311,33 EUR

EU sufinanciranje projekta: 310.308,38 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 17. studenog 2020. do 30. rujna 2023.

Kontakt osoba za više informacija: Gordan Župa, mail: gordan.zupa@dubina.hr, tel: +385914000002

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja-faza-ii/


            Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Dubina Inženjering d.o.o.